יומן עצירת נשימה מירבית

שאלון קצר זה יאפשר לכם להזין את זמן עצירת הנשימה המירבי שלכם בכל פעם שאתם בודקים אותו.

ניתן לחזור על השאלון מספר פעמים.